A Scheirich Ügyvédi Iroda a következő jogi ügyekben tud teljeskörű segítséget nyújtani

Ma az ügyvédi tevékenység Magyarországon szabad és független, az ügyvédválasztás szabadsága pedig mindenkit megillet. Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani. Nem működhet közre, ha az a hivatásával nem egyeztethető össze, így különösen ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul.

Idézet: https://hu.wikipedia.org/wiki/ügyvéd

Kedves Leendő Ügyfelem!

Szerintem a fenti Wikipédiáról idézett sorok leginkább megfogalmazzák és szóba öntik mindazt, amit én az ügyvédi szakmáról hozzáállásról gondolok és a fenti sorokat, gondolatokat teljes mértékben magaménak érzem év vallom.

Kérem szenteljen egy kis időd annak, hogy milyen esetekben tudnék Önnek hatékony segítséget nyújtani.

Köszönettel:

Scheirich Ügyvédi Iroda alapítója:

Dr. Scheirich Gyula Ügyvéd, Nyergesújfalu

Ingatlanjog

Ingatlan adásvétel

Ingatlan csere

Ingatlan ajándékozás

Elbirtoklás

Lakás és helyiségbérlet

Foglaló

Vételi és elővásárlási jog

Társasági Jog

Elektronikus cégalapítás

Cégmódosítás

Üzletrész átruházás

TEÁOR 08

Cégképviselet

Csőd- és végelszámolási eljárás

Büntetőjog, szabálysértés

Bűncselekmények

Büntetések

Előzetes letartóztatás

Próbára bocsátás

Mentesülés

Családjog

Válás

Gyermektartás

Gyermekelhelyezés

Kapcsolattartás

Házastársi közös és külön vagyon

Munkajog

Munkaszerződés

Felmondás

Szabadság

Táppénz

Felelősségi szabályok

Végkielégítés

Felomndási védelem

Szerződések

Megbízási szerződések

Vállalkozási szerződések

Szállítási szerződések

Adásvételi szerződések

Bizományosi, bérleti szerződések

Fuvarozási és vegyes szerződések

Polgári jog, Eljárásjog

Személyi jog

Tulajdonjog

Kártérítés

Kötelmi biztosítékok

Vagyonjogi jogviták

Polgári perek

Öröklési jog

Törvényes öröklés

Hagyatéki eljárás

Végrendelet

Kitagadás

Köteles rész

Öröklési szerződés

Végrehajtás

Követelések

Foglalás, Árverés, Letiltás

Végrehajtási kifogás

Végrehajtás alól mentes vagyontárgyak

Kártérítés

Vagyoni és nem vagyoni kártérítés

Veszélyes üzemért való felelősség

Kártérítés mértéke

Adójog

Adójogszabályok

Illetékfizetéssel kapcsolatos kérdések és válaszok

Vagyonosodási vizsgálat

Adójogviták

Fogyasztóvédelem

Szavatosság

Jótállás

Fogyasztók jogai

Kereskedők kötelezettségei


Köszönöm, hogy megtisztelt szíves figyelmével. A fenti felsorolásból is látszik, hogy a jog egy eléggé szerteágazó tudomány, remélem hamarosan vendégülláthatóm Nyergesújfalun található ügyvédi irodámban

Köszönettel:

Scheirich Ügyvédi Iroda alapítója:

Dr. Scheirich Gyula Ügyvéd, Nyergesújfalu

Kép galéria

Elbirtoklási Jog Föld adás-vétel

Szűcs József festményei


Hamarosan a Scheirich Ügyvédi Irodában található Szűcs József által készített festmények megtekinthetőek lesznek a honlapon.

Lépjen velünk kapcsolatba

Amennyiben Önnek jogi segítségre van szüksége kérem lépjen kapcsolatba velünk a következő elérhetőségek valamelyikén: Elérhetőségek
+36 (33) 788-178